Pływanie Kariera

Aktywny dzień z Kids&Active – Szczecin

Miasto: Szczecin / Moczyły
Ilość dni: 1
Ilość miejsc: 24 (grupy max 6- os)
Wiek uczestników: 7 – 15 lat
Termin: 24.08.2020 r.
W godzinach: 7:30 – 16:00
Miejsce zbiórki: Teatr Lalek Pleciuga (pl. Teatralny 1 w Szczecinie)
Cena: 150 zł

Oferta:

 • pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa i higieny – „Jak chronić się przed
  koronawirusem”
 • SKUTER WODNY – ciąganie na bananie / pływanie jako pasażer na jednostce
 • zajęcia Brazylijskiego Jiu Jitsu na specjalnych matach
 • gry i zabawy ruchowe na otwartym boisku
 • fotobieg (dzieci powinny mieć ze sobą telefon z aparatem foto ale bez karty SIM)

 

Program wypoczynku:
7:30 – zbiórka uczestników / przejazd autokarem na trasie Szczecin - Moczyły
8:30 – pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa i higieny „Jak chronić się przed koronawirusem”
9:00 – zajęcia w grupach
12:00 – posiłek
12.30 – zajęcia w grupach
15:30 – przejazd autokarem na trasie Moczyły – Szczecin
16:00 – odbiór uczestników

Świadczenia:

 •  ciepły posiłek dostarczony w jednorazowych opakowaniach
 • transport dzieci autokarem na trasie Szczecin – Moczyły - Szczecin
 • opieka instruktorów i wychowawców Kids&Active
 • dostęp do płynu dezynfekującego

Środki ostrożności:

 • badanie temperatury uczestników przed wejściem do autokaru
 • uczestnicy wypoczynku muszą być wyposażeni we własne maseczki ochronne
 • odkażanie rąk przed wejściem do autokaru, przed posiłkiem, podczas zmian na stacjach
 • dezynfekcja sprzętu używanego podczas zajęć
 • dezynfekcja autokaru przed podstawieniem na miejsce zbiórki
 • w autokarze będzie dostępnych 50 % miejsc siedzących
 • posiłek dostarczony w jednorazowych opakowaniach
 • zajęcia w całości spędzamy na świeżym powietrzu, poza miastem
 • zajęcia prowadzimy w małych podgrupach - do 6 osób

Informacje i zapisy:
- e-mail:biuro.kidsactive@gmail.com
- tel.: 513 645 531
formularz zgłoszeniowy

Rezerwacja miejsca jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższych warunków wypoczynku:

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wypoczynku w przypadku nie zebrania
odpowiedniej ilości uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wypoczynku z poniedziałku na inny dzień w tym samym tygodniu
w przypadku złych warunków atmosferycznych w planowanym terminie.
3. Organizator wymaga wpłaty zadatku w wysokości 50 zł. Reszta kwoty płatna gotówką
w miejscu zbiórki, bezpośrednio u Pana Julka.
4. Zadatek przepada gdy:

 • dziecko nie stawi się w miejscu zbiórki bez wcześniejszego zgłoszenia
  przyczyny absencji
 • podczas wejścia do autokaru temperatura dziecka będzie wyższa niż normalna
  temperatura ciała co wyklucza uczestnika z dalszego udziału w aktywnym dniu