Pływanie Turystyka Kariera

Zawody Mikołajkowe 2020

Komunikat organizacyjny imprezy Mikołajkowej 2020
Nazwa:
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 2020
dla dzieci i młodzieży ze szkoły pływania Kids&Active
Organizatorzy:
Kids&Active
Termin i miejsce:
19 grudnia 2020 (sobota) basen SDS w Szczecinie
Godzina 14:00-16:00
Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych pływaków w szkole pływania Kids&Active.
Zawody, poprzez szeroko pojętą rywalizację oraz dyscyplinę, mają na celu wykształceniew zawodnikach sportowego ducha walki, zamiłowanie do zdrowego stylu życia wraz z pozytywnymi aspektami społecznymi i wychowawczymi. A dla najmłodszych, którzy nie są jeszcze gotowi na rywalizację sportową – aktywne spędzenie czasu na basenie.
Warunki uczestnictwa:
Prawo wstępu mają wyłącznie pływacy ze szkoły pływania Kids&Active, którzy (ze względów obostrzeń pandemicznych) potwierdzili swoje uczestnictwo w wyznaczonym wcześniej terminie tj. do soboty 12.12.2020 do godziny 15:00.
Zawody zostaną rozegrane na basenie 25 m według następujących zasad:
1. każdy z zawodników ma prawo do jednego startu w ustalonej wcześniej z instruktorem prowadzącym kategorii pływackiej.
2. Prawo startu mają wyłączniepływacy ze szkoły pływania Kids&Active.
3. Kategorie:
WiekKONKURENCJA
4-6 latMotorówki na piersiach 15m
4-6 latMakaron na piersiach 25m
6-8 latMakaron na piersiach 25m
6-8 latDeska na grzbiecie 25m
6-8 latDeska na piersiach 25m
8-10 latDeska na grzbiecie 25m
8-10 latNN Grzbiet bez przyborów 25m
8-10 latStyl grzbietowy 25m
10-11latNN Grzbiet bez przyborów 25m
10-11 latStyl grzbietowy 25m
10-11 latStyl dowolny (kraul) 25m
10-11 latStyl klasyczny (żaba) 25m
12-13 latStyl grzbietowy 50m
12-13 latStyl dowolny (kraul) 50m
12-13 latStyl klasyczny (żaba) 50m
14-16 latStyl grzbietowy 50m
14-16 latStyl dowolny (kraul) 50m
14-16 latStyl klasyczny (żaba) 50m
14-16 latStyl motylkowy (delfin) 25m
16+latStyl grzbietowy 50m
16+latStyl dowolny (kraul) 50m
16+latStyl klasyczny (żaba) 50m
16+latStyl motylkowy (delfin) 25m
16+latStyl zmienny 100m
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.
Nagrody:
Uczestnicy zawodów (zawodnicy) dostaną dyplom oraz słodki upominek w następującym systemie:
· miejsca 1 – 6 dyplom i słodki upominek
Każdy zawodnik otrzymuje dostęp online do zdjęć z imprezy dostępny w galerii Kids&Active na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/kidsandactive/photos
Koszty:
Koszty organizacyjne i wpisowe zawodników pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty fotografa pokrywają organizatorzy.
Ewentualne koszty parkingu pokrywają rodzice zawodników.
Zgłoszenia:
Zgłoszeń dokonują wyłącznie instruktorzy prowadzący.
Regulamin obiektu :
Wejście na teren niecki basenowej dla zawodników, kibiców, trenerów, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne).
Przez wzgląd na obostrzenia Pandemiczne, zawody odbędą się bez udziału publiczności. Postaramy się jednak zrealizować Live Stream na Facebooku z wydarzenia, tak aby rodzice mogli również uczestniczyć w tym wydarzeniu swoich dzieci!
Parking samochodowy znajduje się przy samym obiekcie.
Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.
3. W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny, aby otrzymać nagrodę.
4. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
5. Zawody są traktowane jako jedne z 13 zajęć w semestrze pływackim. Osoby, które nie wyrażają zgody na start swojego dziecka w imprezie, mają prawo do odrobienia zajęć przed końcem semestru pływackiego (zamiast startu).
6. Organizator nie odpowiada za problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie basenu, szatni i sanitariatów.
Program zawodów:
19 grudnia 2020 (sobota) basen SDS przy ulicy Wąskiej 16 w Szczecinie
14:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy mikołajkowej
14:05 – rozpoczęcie zmagań zawodników w formie ZAWODÓW
16:00 –planowane zakończenie imprezy
Dekoracje zawodników będą odbywały się na bieżąco w ciągu trwania zawodów.
Instruktorzy Kids&Active:
Szczecin:
· Sławomir Bieguński
· Juliusz Pierwieniecki
· Gabriela Stefańska
· Agata Olszewska
· Michał Matliński
· Adam Pakieser
· Adam Janda
· Julia Owsińska
· Martyna Piotrowska
· Anna Balowska
Dane kontaktowe:
tel.: +48 513 645 531
e-mail: biuro.kidsactive@gmail.com / plywanie.kidsactive@gmail.com