Turystyka Kariera

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania w Kids&Active
Wszystkich uczestników zajęć pływackich w Kids&Active obowiązuje przestrzeganie Regulaminu pływalni wywieszonego w holu obiektu sportowego.

§ 1 (semestr)

Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i dzielą się na dwa semestry – zimowy i letni. Na każdy semestr składa się 14 jednostek lekcyjnych–w przypadku zajęć 1 x w tygodniu oraz 28 jednostki lekcyjne – w przypadku zajęć 2 x w tygodniu. Podstawą do sprawdzenia kiedy odbywają się zajęcia w danym semestrze jest kalendarzyk dostępny na stronie www.kidsandactive.pl – na tej stronie (jak również na Facebook’u – kidsandactive) również pojawią się wszelkie informacje dotyczące odrabiania zajęć w ramach awarii na basenach itp.

§ 2 (zajęcia)

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe – po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę. Lekcja pływania trwa 45 minut (lub 30 minut w przypadku zajęć na brodziku dla niemowląt i maluszków). Rozpoczyna się i kończy zbiórką całej grupy. Pozostałe czynności wykonywane są przed lub po upływie czasu zajęć.

§ 3 (grupa)

Uczestnicy nauki pływania są podzieleni na grupy maksymalnie 10 osobowe (wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą dzieci odrabiające nieobecności – wtedy ilość dzieci może zwiększyć się do 12-13 os.) Podział w grupach następuje wg. klasyfikacji wiekowej oraz umiejętności dziecka. Utworzone grupy pozostają w tym samym składzie przez cały okres trwania szkolenia. Grupa pracuje nad podnoszeniem swoich umiejętności i stopni z instruktorem. Wszelkie roszady i zmiany w grupie muszą być wcześniej zgłaszane do biura i konsultowane z instruktorem prowadzącym.

§ 4 (bezpieczeństwo)

Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodne z ich przeznaczeniem. Ponadto kategorycznie zabrania się:
– wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenia instruktora
– biegania po śliskich i mokrych powierzchniach
– niezorganizowanych skoków do wody

§ 5 (przed zajęciami)

Pływacy proszeni są o przychodzenie na zajęcia 10 minut wcześniej w celu przygotowania się, tzn.:
– zdjąć ubranie wierzchnie i pozostawić je w szatni zewnętrznej (prosimy zabierać ze sobą szczególnie w okresie jesienni-zimowym własne reklamówki na obuwie zmienne pozostawiane w szatni)
– ubrać klapki
– po otwarciu drzwi przez instruktora dyżurnego wejść na basen

§ 6 (w przebieralni)

Dzieci powyżej 7 roku życia udają się do przebieralni bez rodziców. Następnie przygotowują się do zajęć. Przebierają się w strój kąpielowy i zakładają czepek, a tuż przed wejściem na teren pływalni opłukują się pod prysznicem. Instruktorzy Kids&Active nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach.

§ 7 (podczas zajęć)

W trakcie trwania zajęć rodziców obowiązuje zakaz wchodzenia na teren pływalni. Jeśli obecność rodziców okaże się niezbędna, instruktor prowadzący powiadomi niezwłocznie o zaistniałym fakcie.